Nederland
Amsterdam

Koninkrijk der Nederlanden

NLD  
locatie
staatshoofden provincies kaart

Staatssecretarissen

Klik  HIER  om terug te keren naar het overzicht van de regeringsleiders en ministeries.
 
Algemene Zaken, Marine en Uniezaken & Overzeese Rijksdelen - Landbouw, Natuurbeheer & Visserij
Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties - Onderwijs, Kunst/Cultuur & Wetenschappen
Buitenlandse Zaken - Oorlog
Cultuur, Recreatie & Maatschappelijk Werk - Sociale Zaken, Volksgezondheid/Werkgelegenheid
Defensie - Verkeer & Waterstaat / Infrastructuur & Milieu
Economische Zaken, Landbouw & Innovatie - Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieubeheer
Financiën - Welzijn, Volksgezondheid & Milieuhygiëne/Sport/Cultuur
Justitie & Veiligheid  
   
jaartallen afbeelding na(a)m(en), geboorte- en overlijdensgegevens en evt. partij titel en regeerperiode
Sinds 1948 werd het ambt van staatssecretaris ingevoerd in de Nederlandse politiek. Een staatssecretaris treedt in de gevallen waarin de minister het nodig acht en met inachtneming van diens aanwijzingen, in zijn plaats als minister op. De staatssecretaris is uit dien hoofde verantwoordelijk, onverminderd de verantwoordelijkheid van de minister. Hieronder de staatssecretarissen per ministerie:

De ministeries van Algemene Zaken, Marine en Uniezaken & Overzeese Rijksdelen hadden alle drie slechts één staatssecretaris:
1959-1963 Wilhelm Klaus Norbert Schmelzer, geboren op 22 maart 1921 te Rotterdam en overleden op 14 november 2008 te Sankt Ingbert, Duitsland.

KVP
Staatssecretaris van Algemene Zaken (Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties):
19-05-1959 - 24-07-1963
1949-1959 Hendricus Cornelis Willem Moorman, geboren op 30 juli 1899 te Roermond en overleden op 5 mei 1971 te 's-Gravenhage.

KVP
Staatssecretaris van Marine (Marinebeleid):
01-05-1949 - 18-05-1959
1951-1952 Lubbertus Götzen, geboren op 10 oktober 1894 te Amsterdam en overleden op 13 juli 1979 te 's-Gravenhage.

Partijloos
Staatssecretaris van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (Aangelegenheden geregeld in de Ronde Tafel Conferentie en tijdens de Ministerconferenties van de Nederlands-Indonesische Unie en Begrotingstechnische Zaken):
15-03-1951 - 02-09-1952

Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie/Koninkrijksrelaties:
1956-1959 Wilhelm Klaus Norbert Schmelzer, geboren op 22 maart 1921 te Rotterdam en overleden op 14 november 2008 te Sankt Ingbert, Duitsland.

KVP
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisaties):
29-10-1956 - 19-05-1959
1959-1963 Theodorus Hendrikus Bot, geboren op 20 juli 1911 te Dordrecht en overleden op 24 september 1984 te 's-Gravenhage.

KVP
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (Aangelegenheden betreffende Nederlands Nieuw-Guinea):
23-11-1959 - 24-07-1963
1965-1966 Theodorus Jan Westerhout, geboren op 19 maart 1922 te Utrecht en overleden op 3 februari 1987 te Vlissingen.

PvdA
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken  (Grenswijzigingaangelegenheden en Agglomeratiezaken en Automatisering en Doelmatigheid in de Overheidsorganisatie):
12-07-1965 - 22-11-1966
1967-1971 Christiaan van Veen, geboren op 19 december 1922 te Barneveld en overleden op 9 november 2009 te 's-Gravenhage.

CHU/CDA
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken  (Overheidspersoneelsbeleid, Agglomeratiezaken en Overheidsorganisatie):
10-05-1967 - 06-07-1971
1971-1972 Adrianus van Stuijvenberg, geboren op 28 januari 1928 te Zaltbommel.

PvdA, DS70
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (Financiën Lagere Publiekrechtelijke Lichamen, Organisatie Rijksdienst en Spreidingsactiviteiten):
17-07-1971 - 21-07-1972
1973-1977 Willem Polak, geboren op 14 september 1924 te Amsterdam en overleden op 1 oktober 1999 te Ilpendam.

PvdA
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (Financiën Lagere Publiekrechtelijke Lichamen en Organisatie Rijksdienst):
11-05-1973 - 01-05-1977
1977-1981 Hendrik Elle Koning, geboren op 7 juni 1933 te Beilen.

VVD
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (Financiën Lagere Publiekrechtelijke Lichamen en Doelmatige Organisatie in de Rijksdienst):
28-12-1977 - 11-09-1981
1981-1982 Saskia Jenne Stuiveling, geboren op 3 mei 1945 te Hilversum en overleden op 20 april 2017 te Rotterdam.

PvdA
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (Financiële Aangelegenheden Lagere Publiekrechtelijke Lichamen, Grotestedenproblematiek, Decentralisatie en Voorbereiding Gemeentelijke Herindeling):
11-09-1981 - 29-05-1982
1981-1982 Gerard van Leijenhorst, geboren op 11 juni 1928 te Ede en overleden op 28 december 2001 te Garderen.

CHU/CDA
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (Minderhedenbeleid en Rampenbestrijding):
11-09-1981 - 08-11-1982
1982-1986 Marius Johannes Josephus van Amelsvoort, geboren op 29 augustus 1930 te Kaatsheuvel en overleden op 30 mei 2006 te Veldhoven.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (Financiën Lagere Overheden en Rampenbestrijding en Hulpverlening):
08-11-1982 - 14-07-1986
1986-1994 Dieuwke IJtje Willemke de Graaff, geboren Nauta, geboren op 22 mei 1930 te Sneek en overleden op 10 juni 2008 te Sneek.

CDA
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (Financiën Lagere Overheden, Gemeentelijke Herindelingen, Informatievoorziening, Kiesrecht en tot 1989 Rampenbestrijding en Hulpverlening):
14-07-1986 - 27-05-1994
1994-1998 Jacob Kohnstamm, geboren op 14 november 1949 te Wassenaar.

D66
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (Grotestedenbeleid, Veiligheid, Kiesrecht en het Informatievoorzieningsbeleid):
22-08-1994 - 03-08-1998
1994-1998 Antonia Geertruida Maria van de Vondervoort, geboren op 9 april 1950 te Raalte.

PvdA
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (Bestuurlijke Financiële Organiatie Lagere Overheden, Financiën Lagere Overheden en Gemeentelijke Herindeling):
22-08-1994 - 03-08-1998
1998-2002 Gijsbert Marius de Vries, geboren op 22 februari 1956 te New York, NY, USA.

VVD, D66
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Nederlands-Antilliaans en Arubaanse Zaken, rampenbestrijding en Streektalen):
03-08-1998 - 22-07-2002
2002-2003 Robertus Hendricus Hessing, geboren op 23 juni 1942 te 's-Gravenhage.

LPF
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Openbare Orde en Veiligheid):
22-07-2002 - 27-05-2003
2007-2010 Anna Theodora Bernardina Bijleveld, geboren Schouten, geboren op 17 maart 1962 te IJsselmuiden.

CDA
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Koninkrijksrelaties, Financiën en Wetgeving Lagere Overheden, Rampenbestrijding, Vermindering Lastendruk en Organisatie Rijksoverheid):
22-02-2007 - 14-10-2010
2017-2019
2020- ?
Raymond Willem Knops, geboren op 10 november 1971 te Hegelsom.

CDA

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf en Grensoverschrijdende Samenwerking):
26-10-2017 - 01-11-2019
14-04-2020 - heden

Buitenlandse Zaken:
1950-1952 Nicolaas Selhorst Blom, geboren op 22 maart 1899 te Deventer en overleden op 27 mei 1972 te 's-Gravenhage.

PvdA
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Indonesische Aangelegenheden):
16-02-1950 - 02-09-1952
1957-1958 Ernst Hans van der Beugel, geboren op 2 februari 1918 te Amsterdam en overleden op 29 september 2004 te 's-Gravenhage.

PvdA
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese Samenwerking):
08-01-1957 - 22-12-1958
1959-1963 Hans Rudolf van Houten, geboren op 13 augustus 1907 te 's-Gravenhage en overleden op 31 juli 1996 te Verbier, Zwitserland.

VVD
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Aangelegenheden betreffende de NAVO, WEU, Raad van Europa, Benelux, Verkeersaangelegenheden en Bilaterale Betrekkingen met Landen in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika):
24-08-1959 - 24-07-1963
1963-1965 Leo de Block, geboren op 14 augustus 1904 te 's-Gravenhage en overleden op 4 januari 1988 te 's-Gravenhage.

KVP
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese Samenwerking en Vervoersaangelegenheden):
03-09-1963 - 22-11-1965
1963-1965 Isaäc Arend Diepenhorst, geboren op 18 juli 1916 te Rotterdam en overleden op 21 augustus 2004 te Zeist.

ARP/CDA
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Aangelegenheden betreffende V.N. en V.N.-organisaties en Hulp aan Ontwikkelingslanden):
28-11-1963 - 14-04-1965
1965-1966 Max van der Stoel, geboren op 3 augustus 1924 te Voorschoten en overleden op 23 april 2011 te 's-Gravenhage.

PvdA
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Aangelegenheden betreffende V.N. en V.N.-organisaties en Buiten-Europese Aangelegenheden):
22-07-1965 - 22-11-1966
1966-1967 Leo de Block, geboren op 14 augustus 1904 te 's-Gravenhage en overleden op 4 januari 1988 te 's-Gravenhage.

KVP
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese Samenwerking en Vervoersaangelegenheden):
22-11-1966 - 05-04-1967
1967-1971 Henri Johan de Koster, geboren op 5 november 1914 te Leiden en overleden op 24 november 1992 te Wassenaar.

VVD
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese Samenwerking):
12-06-1967 - 06-07-1971
1971-1973 Theodorus Engelbertus Westerterp, geboren op 2 december 1930 Rotterdam.

KVP/CDA, LN
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese Samenwerking):
17-08-1971 - 07-03-1973
1973-1977 Laurens Jan Brinkhorst, geboren op 18 maart 1937 te Zwolle.

D66
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese Samenwerking):
11-05-1973 - 08-09-1977
1973-1977 Pieter Hendrik Kooijmans, geboren op 6 juli 1933 te Heemstede en overleden op 13 februari 2013 te Wassenaar.

CDA
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Aangelegenheden betreffende V.N. en V.N.-organisaties en Ontwapeningsvraagstukken):
11-05-1973 - 19-12-1977
1977-1981 Durk Frederik van der Mei, geboren op 13 oktober 1924 te Brummen en overleden op 2 februari 2018 te Zutphen.

CHU/CDA
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese Samenwerking):
28-12-1977 - 11-09-1981
1981-1982 Henri van den Broek, geboren op 11 december 1936 te Parijs, Frankrijk.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese Samenwerking):
11-09-1981 - 04-11-1982
1982-1986 Willem Frederik van Eekelen, geboren op 5 februari 1931 te Utrecht.

VVD
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese Samenwerking):
05-11-1982 - 14-07-1986
1986-1988 Pierre René Hubert Marie van der Linden, geboren op 14 december 1943 te Eys.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese Samenwerking):
14-07-1986 - 09-09-1988
1988-1989 Berend-Jan Marie, baron van Voorst tot Voorst, geboren op 7 februari 1944 te Beek, Gelderland.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese Samenwerking):
27-09-1988 - 07-11-1989
1989-1994 Pieter Dankert, geboren op 8 januari 1934 te Stiens en overleden op 21 juni 2003 te Perpignan, Frankrijk.

PvdA
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese Samenwerking):
07-11-1989 - 15-07-1994
1994-1998 Michiel Patijn, geboren op 19 augustus 1942 te 's-Gravenhage.

VVD
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese Samenwerking):
22-08-1994 - 03-08-1998
1998-2002 Dick Anne Benschop, geboren op 5 november 1957 te Driebergen.

PvdA
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese Zaken en Internationale Milieu-Aangelegenheden):
03-08-1998 - 22-07-2002
2002-2006 Atzo Nicolaï, geboren op 22 februari 1960 te Delft.

VVD
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese Samenwerking en Internationaal Cultuurbeleid):
22-07-2002 - 07-07-2006
2002-2003 Anna Maria Agnes van Ardenne, geboren van der Hoeven, geboren op 21 januari 1950 te Maasland.

CDA
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking):
22-07-2002 - 27-05-2003
2007-2010 Franciscus Cornelis Gerardus Maria Timmermans, geboren op 6 mei 1961 te Maastricht.

PvdA
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese Zaken):
22-02-2007 - 23-02-2010
2010-2012 Hubertus Petrus Maria  Knapen, geboren op 6 januari 1951 te Kaatsheuvel.

CDA
Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (Europese Zaken en Ontwikkelingssamenwerking):
14-10-2010 - 05-11-2012

Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk:
1965-1966 Cornelis Egas, geboren op 1 augustus 1913 te Holwerd en overleden op 21 december 2001 te Alkmaar.

PvdA
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (Maatschappelijk Werk):
10-05-1965 - 22-11-1966
1967-1971 Hendrik Johannes van de Poel, geboren op 23 juli 1915 te Middelburg en overleden op 22 februari 1993 te 's-Gravenhage.

KVP
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (Jeugdzaken, Volksontwikkeling en Sport, Natuurbehoud en Openluchtrecreatie, Bijstand en Buitengewone Pensioenen):
29-05-1967 - 06-07-1971
1971-1973 Hendrik Johan Lubert Vonhoff, geboren op 22 juni 1931 te Amsterdam en overleden op 25 juli 2010 te Hilversum.

VVD
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (Jeugd, Sport, Natuurbehoud en Cultuur):
28-07-1971 - 09-08-1972
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (Jeugd, Sport, Natuurbehoud en Cultuur en Aangelegenheden inzake de Directie Maatschappelijke Dienstverlening):
09-08-1972 - 23-04-1973
1971-1972 Sophia van Veenendaal, geboren van Meggelen, geboren op 7 april 1918 te Strijp en overleden op 21 september 2005 te Eindhoven.

PvdA, DS70
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (Maatschappelijke Dienstverlening, Bijstand en Buitengewone Pensioenen):
28-07-1971 - 21-07-1972
1973-1977 Wim Meijer, geboren op 16 augustus 1939 te Harkstede.

PvdA
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (Jeugdzaken, Volksontwikkeling en Sport, Natuurbehoud en Openluchtrecreatie, Samenlevingsopbouw, Bijstand en Buitengewone Pensioenen):
11-05-1973 - 08-09-1977
1977-1981 Jeltje Gesina Kraaijeveld, geboren Wouters, geboren op 4 november 1932 te Soest.

ARP/CDA
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (Emancipatiebeleid en Bijstandszaken):
28-12-1977 - 09-09-1981
1978-1981 Gerard Christiaan Wallis de Vries, geboren op 24 oktober 1936 te Jakarta, Indonesië en overleden op 8 februari 2018 te 's-Gravenhage.

VVD
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (Sport, Musea en Monumenten, Natuurbehoud en Openluchtrecreatie en Maatschappelijke Dienstverlening):
04-01-1978 - 11-09-1981
1981-1982 Hans Andries de Boer, geboren op 30 mei 1937 te Velden.

ARP/CDA
Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (Maatschappelijke Ontwikkeling, Natuurbehoud en Openluchtrecreatie, Cultuur en Vrijwilligerswerk):
11-09-1981 - 29-05-1982
 

Defensie:
1959-1963 Michael Rudolph Hendrik Calmeijer, geboren op 11 juni 1895 te Hellevoetsluis en overleden op 7 maart 1990 te 's-Gravenhage.

CHU
Staatssecretaris van Defensie (Koninklijke Lucht- en Landmacht):
19-06-1959 - 24-07-1963
1959-1963 Petrus Jozef Sietze de Jong, geboren op 3 april 1915 te Apeldoorn en overleden op 27 juli 2016 te 's-Gravenhage.

KVP
Staatssecretaris van Defensie (Aangelegenheden betreffende Koninklijke Marine):
25-06-1959 - 24-07-1963
1963-1965 Joseph Constant Eugène Haex, geboren op 24 november 1911 te Maastricht en overleden op 14 april 2002 te Wassenaar.

CHU
Staatssecretaris van Defensie (Aangelegenheden betreffende Koninklijke Landmacht):
14-08-1963 - 14-04-1965
1963-1972 Adrianus van Es, geboren op 28 april 1913 te Amersfoort en overleden op 6 januari 1994 te Wassenaar.

ARP
Staatssecretaris van Defensie (Aangelegenheden betreffende Koninklijke Marine):
14-08-1963 - 06-07-1971
Staatssecretaris van Defensie (Personeels- en Materieelbeleid):
14-07-1971 - 16-09-1972
1963-1965 Willem den Toom, geboren op 11 juli 1911 te Rotterdam en overleden op 13 december 1998 te Amersfoort.

VVD
Staatssecretaris van Defensie (Aangelegenheden betreffende Koninklijke Landmacht):
25-11-1963 - 14-04-1965
1965-1966 Gerard Henri Joan Marie Peijnenburg, geboren op 12 juni 1918 te Asten en overleden op 2 januari 2000 te Wassenaar.

KVP, als staatssecretaris partijloos
Staatssecretaris van Defensie (Aangelegenheden betreffende Koninklijke Landmacht):
13-05-1965 - 05-04-1967
1967-1971 Joseph Constant Eugène Haex, geboren op 24 november 1911 te Maastricht en overleden op 14 april 2002 te Wassenaar.

CHU
Staatssecretaris van Defensie (Aangelegenheden betreffende Koninklijke Landmacht):
18-04-1967 - 06-07-1971
1965-1966 Johannes Josephus Franciscus Borghouts, geboren op 5 december 1910 te Bergen op Zoom en overleden op 5 februari 1966 te Rotterdam.

KVP
Staatssecretaris van Defensie (Aangelegenheden betreffende Koninklijke Luchtmacht):
12-07-1965 - 05-02-1966
1966-1967 Heije Schaper, geboren op 8 september 1906 te Joure en overleden op 26 mei 1996 te 's-Gravenhage.

Partijloos
Staatssecretaris van Defensie (Aangelegenheden betreffende Koninklijke Luchtmacht):
22-06-1966 - 05-04-1967
1967-1971 Anthony Ernst Mary Duynstee, geboren op 24 december 1920 te Amsterdam en overleden op 9 mei 2014 te Maastricht.

KVP
Staatssecretaris van Defensie (Aangelegenheden betreffende Koninklijke Luchtmacht):
28-04-1967 - 06-07-1971
1973-1974 Joseph Antonius Mommersteeg, geboren op 6 maart 1917 te 's-Hertogenbosch en overleden op 21 september 1991 te Amsterdam.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Defensie (Personeelsbeleid):
11-05-1973 - 01-03-1974
1974-1981 Cornelis Leonardus Josephus van Lent, geboren op 27 juli 1922 te Heemstede en overleden op 8 maart 2000 te Leidschendam.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Defensie (Personeelsbeleid):
11-03-1974 - 19-12-1977
28-12-1977 - 11-09-1981
1973-1977 Abraham Stemerdink, geboren op 6 maart 1936 te Winterswijk.

PvdA
Staatssecretaris van Defensie (Materieelzaken, Herziening Militaire Straf- en Tuchtrecht en Ruimtelijke Ordening):
11-05-1973 - 01-01-1977
1978-1981
Willem Frederik van Eekelen, geboren op 5 februari 1931 te Utrecht.

VVD
Staatssecretaris van Defensie (Juridische Zaken en Materieelbeleid):
20-01-1978 - 11-09-1981
1981-1982 Abraham Stemerdink, geboren op 6 maart 1936 te Winterswijk.

PvdA

Staatssecretaris van Defensie (Materieelzaken):
11-09-1981 - 29-05-1982
1981-1989 Jan van Houwelingen, geboren op 8 december 1939 te Leerdam en overleden op 17 maart 2013 te Cruquius.

ARP/CDA
Staatssecretaris van Defensie (Personeelszaken):
14-09-1981 - 05-11-1982
Staatssecretaris van Defensie (Materieelzaken):
05-11-1982 - 14-07-1986
Staatssecretaris van Defensie (Materieel- en Personeelszaken):
14-07-1986 - 07-11-1989
1982 Charles Schwietert, geboren op 1 januari 1943 te Amsterdam.

VVD
Staatssecretaris van Defensie:
08-11-1982 - 11-11-1982
1982-1986 Willem Klaas Hoekzema, geboren op 21 juli 1939 te Bedum.

VVD
Staatssecretaris van Defensie (Personeelsbeleid):
19-11-1982 - 14-07-1986
1989-1993 Berend-Jan Marie, baron van Voorst tot Voorst, geboren op 7 februari 1944 te Beek, Gelderland.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Defensie (Materieel Zaken en Ruimtelijke Ordening):
07-09-1989 - 01-06-1993
1993-1994 Antonius Bernardus Matthijs Frinking, geboren op 11 februari 1931 te Groningen.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Defensie (Materieelzaken en Ruimtelijke Ordening):
01-06-1993 - 22-08-1994
1994-1998 Jan Christoffel Gmelich Meijling, geboren op 4 februari 1936 te Heemstede en overleden op 2 juni 2012 te Wassenaar.

VVD
Staatssecretaris van Defensie (Personeelsbeleid, Materieelvoorziening en Herstructurering Krijgsmacht):
22-08-1994 - 03-08-1998
1998-2003 Hendrikus Andreas Lambertus van Hoof, geboren op 9 november 1947 te Nijmegen.

VVD
Staatssecretaris van Defensie (Personeelsbeleid, Aankoopbeleid, Bedrijfsvoering en Samenwerking tussen de Krijgsmachtorganisaties):
03-08-1998 - 22-07-2003
2002-2007 Cornelis van der Knaap, geboren op 27 januari 1951 te Bennekom.

CDA
Staatssecretaris van Defensie (Personeelsbeleid en Materieelvoorziening):
22-07-2002 - 18-12-2007
2007-2010 Jacob Gabe de Vries, geboren op 25 juli 1968 te Drachten.

CDA
Staatssecretaris van Defensie (Personeelsbeleid en Materieelvoorziening):
18-12-2007 - 18-05-2010
2017- ? Barbara Visser, geboren op 16 augustus 1977 te Šibenek, Kroatië.

VVD
Staatssecretaris van Defensie (Personeels-en Materieelvoorziening en Bedrijfsvoering):
16-10-2017 - heden

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:
1949-1951 Willem Christiaan Leonard van der Grinten, geboren op 7 september 1913 te Nijmegen en overleden op 1 juni 1994 te Nijmegen.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Economische Zaken (Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, sinds 13-01-1950 ook Middenstandszaken):
29-01-1949 - 15-03-1951
1952-1961 Gerardus Matheus Johannes Veldkamp, geboren op 27 juni 1921 te Breda en overleden op 15 september 1990 te Parijs, Frankrijk.

KVP
Staatssecretaris van Economische Zaken (Middenstand en Toerisme, na 1959 ook Prijsbeleid):
08-10-1952 - 17-07-1961
1961-1963 Frans Joseph Willem Gijzels, geboren op 24 november 1911 te Sittard en overleden op 23 april 1977 te Heerlen.

KVP
Staatssecretaris van Economische Zaken (Middenstand en Toerisme):
14-09-1961 - 24-07-1963
1963-1966 Johannes Age Bakker, geboren op 27 mei 1921 te Bolsward en overleden op 3 oktober 2003 te Wassenaar.

ARP
Staatssecretaris van Economische Zaken (Aangelegenheden betreffende Middenstand en Regionale Industrialisatie):
03-09-1963 - 22-11-1966
1966-1967
1967-1971
Louis Joseph Marie van Son, geboren op 22 mei 1922 te Tilburg en overleden op 27 januari 1986 te Amsterdam.

KVP
Staatssecretaris van Economische Zaken (Middenstand ):
28-11-1966 - 05-04-1967
Staatssecretaris van Economische Zaken
(Middenstand, Toerisme en Handelsbetrekkingen, sinds 15-01-1970 ook Regionale Industrialisatie, Buitenlandse Economische Betrekkingen en Exportbevordering):
18-04-1967 - 06-07-1971
1971-1972 Johannes Jacobus Marinus Oostenbrink, geboren op 18 augustus 1936 te Amsterdam.

KVP
Staatssecretaris van Economische Zaken (Midden- en Kleinbedrijf en Toerisme):
17-07-1971 - 11-05-1973
1973-1977
1977-1981
Theodorus Maria Hazekamp, geboren op 1 december 1926 te 's-Gravenhage en overleden op 19 maart 1987 te Nieuwkoop.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Economische Zaken (Midden- en Kleinbedrijf  en Toerisme):
11-05-1973 - 08-09-1977
Staatssecretaris van Economische Zaken (Midden- en Kleinbedrijf en Consumentenbescherming):
28-12-1977 - 11-09-1981
1978-1981 Karel Herman Beyen, geboren op 2 maart 1923 te 's-Gravenhage en overleden op 2 januari 2002 te Wassenaar.

VVD
Staatssecretaris van Economische Zaken (Buitenlandse Handel en Exportbevordering):
09-01-1978 - 11-09-1981
1981-1982 Wim Dik, geboren op 11 januari 1939 te Rotterdam.

D66
Staatssecretaris van Economische Zaken (Buitenlandse Handel en Exportbevordering):
11-09-1981 - 04-11-1982
1981-1986 Pieter Hendrikus van Zeil, geboren op 3 augustus 1927 te Hillegom en overleden op 9 november 2012 te Heerlen.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Economische Zaken (Midden- en Kleinbedrijf, Buitenlandse Handel, Toerisme, Consumentenzaken en Regionaal Economisch Beleid):
11-09-1981 - 22-06-1986
1982-1986 Frederik Bolkestein, geboren op 4 april 1933 te Amsterdam.

VVD
Staatssecretaris van Economische Zaken (Buitenlandse Handel):
05-11-1982 - 14-07-1986
1986-1989 Albert-Jan Evenhuis, geboren op 8 december 1921 te Noord-Sleen en overleden op 13 januari 2011 te Doetinchem.

VVD
Staatssecretaris van Economische Zaken (Midden- en Kleinbedrijf, Binnenlandse Handel, Consumentenbeleid en Toerisme):
14-07-1986 - 30-06-1989
1986 Enneüs Heerma, geboren op 23 december 1944 te Rijperkerk en overleden op 1 maart 1999 te Amsterdam.

ARP/CDA
Staatssecretaris van Economische Zaken (Buitenlandse Handel):
17-07-1986 - 27-10-1986
1986-1989 Yvonne Catharina Maria Theresia van Rooy, geboren op 4 juni 1951 te Eindhoven.

CDA
Staatssecretaris van Economische Zaken (Buitenlandse Handel, Internationale Economische Betrekkingen en Exportbevordering):
30-10-1986 - 06-11-1989
1989-1990 Pieter Bukman, geboren op 7 februari 1934 te Delft.

CDA
Staatssecretaris van Economische Zaken (Handel, Exportbevordering, Regionaal Economisch Beleid en Consumentenbeleid):
07-11-1989 - 28-09-1990
1990-1994 Yvonne Catharina Maria Theresia van Rooy, geboren op 4 juni 1951 te Eindhoven.

CDA
Staatssecretaris van Economische Zaken (Buitenlandse Handel, Regionaal Economisch Beleid, Toerisme en Mededingingsbeleid):
28-09-1990 - 22-08-1994
1994-1998 Anneke van Dok, geboren van Weele, geboren op 24 oktober 1947 te Zaandam.

PvdA
Staatssecretaris van Economische Zaken (Buitenlandse Handel, Internationale Economische Betrekkingen, Exportbeleid, Regionale Economische Infrastructuur, Toerisme en Consumentenbeleid):
22-08-1994 - 03-08-1998
1998-2002 Gerrit Ybema, geboren op 29 oktober 1945 te Schettens en overleden op 15 februari 2012 te Uitwellingerga.

D66
Staatssecretaris van Economische Zaken (Buitenlandse Handel, Internationale Economische Betrekkingen, Exportbeleid, Toerisme, Consumentenbeleid, het Ondernemerschap van Startende en Doorgroeiende Ondernemingen, Industrieel Eigendom, Regionale Stimuleringsmiddelen, de Economische positie van Grote Steden, Euregio's en de Kamers van Koophandel en Fabrieken):
03-08-1998 - 22-07-2002
2002-2003 Joannes Gerardus Wijn, geboren op 20 mei 1969 te Haarlem.

CDA
Staatssecretaris van Economische Zaken (Buitenlandse Handel, Export, Regionaal Economisch Beleid, Consumentenbeleid en Toerisme, sinds 28-10-2002 ook Telecommunicatie- en Postbeleid, ICT-beleid en Delen van het Energiebeleid):
22-07-2002 - 27-05-2003
2003-2007 Catharina Elisabeth Godefrida van Gennip, geboren op 3 oktober 1968 te Leidschendam.

CDA
Staatssecretaris van Economische Zaken (Handelspolitiek, Export, Ondernemerschap, Economische Structuur, Consumentenbeleid en Toerisme):
27-05-2003 - 22-02-2007
2007-2010 Frank Heemskerk, geboren op 26 juli 1969 te Haarlem.

PvdA
Staatssecretaris van Economische Zaken (Buitenlandse Handel, Consumentenbeleid, Telecommunicatie- en Post, Toerisme en Administratieve Lasten):
22-02-2007 - 23-02-2010
2010-2012 Hinderk Bleker, geboren op 26 juli 1953 te Onstwedde.

CDA
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Landbouw, Natuur, Voedselkwaliteit, Handelspolitiek, Toerisme en Post):
14-10-2010 - 05-11-2012
2012 Johannes Cornelis Verdaas, geboren op 5 augustus 1966 te Breda.

PvdA
Staatssecretaris van Economische Zaken (Landbouw, Dierenwelzijn, Natuur en Toerisme):
05-11-2012 - 06-12-2012
2012-2015 Sharon Alida Maria Dijksma, geboren op 16 april 1971 te Groningen.

PvdA
Staatssecretaris van Economische Zaken (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit):
18-12-2012 - 03-11-2015
2015-2017 Martinus Hendricus Petrus van Dam, geboren op 1 februari 1978 te Zoetermeer.

PvdA
Staatssecretaris van Economische Zaken (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit):
03-11-2015 - 31-08-2017
2017- ? Maria Cornelia Gezina Keijzer, geboren op 9 oktober 1968 te Edam.

CDA
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (Mededinging, MKB, Digitalisering, Telecom en Post):
26-10-2017 - heden

Financiën:
1953-1956
1959-1965
Willem Hendrik van den Berge, geboren op 19 februari 1905 te Tholen en overleden op 19 februari 1987 te Leidschendam.

Partijloos
Staatssecretaris van Financiën (Fiscale Aangelegenheden):
02-02-1953 - 13-10-1956
27-05-1959 - 14-04-1965
1965-1966 Willem Leonard Gerard Servatius Hoefnagels, geboren op 13 mei 1929 te Kerkrade en overleden op 14 februari 1978 te Aerdenhout.

KVP
Staatssecretaris van Financiën (Fiscale Aangelegenheden):
31-05-1965 - 22-11-1966
1967-1971 Ferdinand Heinrich Maria Grapperhaus, geboren op 26 december 1927 te Utrecht en overleden op 9 mei 2010 te Varese, Italië.

KVP
Staatssecretaris van Financiën (Fiscale Aangelegenheden):
10-05-1967 - 06-07-1971
1971-1973 Willem Scholten, geboren op 1 juni 1927 te Deventer en overleden op 1 januari 2005 te Leidschendam.

CHU/CDA
Staatssecretaris van Financiën (Fiscale Zaken):
14-07-1971 - 19-03-1973
1971-1973
1973
Alphonsus Petrus Johannes Mathildus Maria van der Stee, geboren op 30 juli 1928 te Langeweg en overleden op 9 september 1999 te 's-Gravenhage.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Financiën (Financiën Lagere Overheden):
14-07-1971 - 12-03-1973
Staatssecretaris van Financiën (Fiscale Zaken):
11-05-1973 - 01-11-1973
1973-1977 Arend de Goede, geboren op 21 mei 1928 te Vlaardingen.

D66
Staatssecretaris van Financiën (Financiën Lagere Overheden en Begrotingsaangelegenheden):
11-05-1973 - 19-12-1977
1973 Martinus Johannes van Rooijen, geboren op 31 juli 1942 te Drunen.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Financiën (Fiscale Aangelegenheden):
21-12-1973 - 14-10-1973
1977-1980 Adriaan Nooteboom, geboren op 18 juli 1928 te 's-Gravenhage.

CHU/CDA
Staatssecretaris van Financiën (Fiscale Aangelegenheden):
28-12-1977 - 22-02-1980
1980-1981 Marius Johannes Josephus van Amelsvoort, geboren op 29 augustus 1930 te Kaatsheuvel en overleden op 30 mei 2006 te Veldhoven.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Financiën (Fiscale Zaken):
16-04-1980 - 11-09-1981
1981-1982 Johan Carel Kombrink, geboren op 22 november 1946 te Steenwijk.

PvdA
Staatssecretaris van Financiën (Fiscale Aangelegenheden, Comptabiliteitswetgeving, Munt- en Verzekeringswezen en Staatsloterij):
11-09-1981 - 29-05-1982
1982-1989 Hendrik Elle Koning, geboren op 7 juni 1933 te Beilen.

VVD
Staatssecretaris van Financiën (Fiscale Aangelegenheden en Financiën Lagere Overheden):
05-11-1982 - 06-11-1989
1989-1994 Marius Johannes Josephus van Amelsvoort, geboren op 29 augustus 1930 te Kaatsheuvel en overleden op 30 mei 2006 te Veldhoven.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Financiën (Fiscale Zaken):
07-11-1989 - 22-08-1994
1994-2000 Wilhelmus Adrianus Franciscus Gabriël Vermeend, geboren op 21 december 1948 te Zuilen.

PvdA
Staatssecretaris van Financiën (Fiscale Aangelegenheden en Financiën Lagere Overheden):
22-08-1994 - 24-03-2000
2000-2002 Wouter Jacob Bos, geboren op 14 juli 1963 te Vlaardingen.

PvdA
Staatssecretaris van Financiën (Fiscale Aangelegenheden, Financiën Lagere Overheden, Muntwezen en Staatsloterij):
24-03-2000 - 22-07-2002
2002-2003 Steven Richard Antonius van Eijck, geboren op 4 augustus 1959 te Rotterdam.

LPF
Staatssecretaris van Financiën (Fiscale Zaken en Financiën Lagere Overheden):
22-07-2002 - 27-05-2003
2003-2006 Joannes Gerardus Wijn, geboren op 20 mei 1969 te Haarlem.

CDA
Staatssecretaris van Financiën (Fiscale Zaken en Financiën Lagere Overheden)
27-05-2003 - 07-07-2006
2007-2010 Jan Cornelis de Jager, geboren op 10 februari 1969 te Kapelle.

CDA
Staatssecretaris van Financiën (Fiscale Zaken):
22-02-2007 - 23-02-2010
2010-2014 Frans Hubertus Henricus Weekers, geboren op 17 oktober 1967 te Weert.

VVD
Staatssecretaris van Financiën (Fiscale Aangelegenheden en Financiën Decentrale Overheden en Kansspelen):
14-10-2010 - 30-01-2014
2014-2017 Eric Derk Wiebes, geboren op 12 maart 1963 te Delft.

VVD
Staatssecretaris van Financiën (Fiscale Aangelegenheden en Financiën Decentrale Overheden en Kansspelen):
04-02-2014 - 26-10-2017
2017-2019 Menno Snel, geboren op 29 oktober 1970 Vleuten-De Meern.

D66
Staatssecretaris van Financiën (Fiscale Zaken, Holland Casino en Staatsloterij en Muntwezen):
26-10-2017 - 18-12-2019
2020- ? Johannes Alexander Vijlbrief, geboren op 17 augustus 1963 te Voorschoten.

D66
Staatssecretaris van Financiën (Fiscale Zaken, Holland Casino en Staatsloterij en Muntwezen):
29-01-2020 - heden
2020- ? Alexandra Carla van Huffelen, geboren op 21 juli 1968 te Leiden.

D66
Staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane):
29-01-2020 - heden

Justitie:
1970-1971 Klaas Wiersma, geboren op 28 februari 1917 te Hengelo, Overijssel en overleden op 5 januari 1993 te Wassenaar.

VVD
Staatssecretaris van Justitie (Zaken anders dan van Wetgevende Aard en de Rechterlijke Organisatie):
20-04-1970 - 06-07-1971
1971-1973 Johan Hendrik Grosheide, geboren op 6 augustus 1930 te Amsterdam.

ARP/CDA
Staatssecretaris van Justitie (Vreemdelingenzaken, Kinderbescherming en het Gevangeniswezen):
28-07-1971 - 11-05-1973
1973-1975 Jan Frederik Glastra van Loon, geboren op 16 maart 1920 te Jakarta, Indonesië en overleden op 22 oktober 2001 te 's-Gravenhage.

D66
Staatssecretaris van Justitie (Vreemdelingenbeleid, Kinderbescherming en Privaatrecht):
13-06-1973 - 22-05-1975
1975-1977 Hendrik Jan Zeevalking, geboren op 7 juni 1922 te Laag-Keppel en overleden op 23 februari 2005 te Delft.

VVD, D66
Staatssecretaris van Justitie (Vreemdelingenzaken, Kinderbescherming en Strafrechttoepassing):
06-06-1975 - 08-09-1977
1977-1981 Elberta Alijda Haars, geboren op 1 september 1913 te Lochem en overleden op 3 juni 1997 te Breukelen.

CHU/CDA
Staatssecretaris van Justitie (Vreemdelingenzaken, Kinderbescherming en het Gevangeniswezen):
28-12-1977 - 11-09-1981
1981-1982 Michiel Scheltema, geboren op 6 juni 1939 te 's-Gravenhage.

D66
Staatssecretaris van Justitie:
11-09-1981 - 04-11-1982
1982-1989 Virginie Norbertina Maria Korte, geboren van Hemel, geboren op 8 mei 1929 te Bergen op Zoom en overleden op 3 april 2014 te Bussum.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Justitie (Vreemdelingenbeleid, Jeugdbescherming en het Gevangeniswezen):
08-11-1982 - 06-11-1989
1989-1994 Arie Kosto, geboren op 9 januari 1938 te Oegstgeest.

PvdA
Staatssecretaris van Justitie (Vreemdelingen, Criminaliteitspreventie, Kansspelen en  Jeugdbescherming):
07-11-1989 - 27-05-1994
1994-1998 Elizabeth Maria Alida Schmitz, geboren op 20 mei 1938 te Rotterdam.

D66, PvdA
Staatssecretaris van Justitie (Vreemdelingen- en Asielbeleid, Personen- en Familierecht, Jeugdbescherming, Kansspelen, Rechtshulp en Nationaliteit):
22-08-1994 - 03-08-1998
1998-2001 Marius Job Cohen, geboren op 18 oktober 1947 te Haarlem.

PvdA
Staatssecretaris van Justitie (Personen- en Familierecht, Asiel en Immigratie en Reorganisatie van de Zittende Magistratuur):
03-08-1998 - 01-01-2001
2001-2002 Neeltje Adriana Kalsbeek, geboren Jasperse, geboren op 5 januari 1955 te Middelburg.

PvdA
Staatssecretaris van Justitie (Personen- en Familierecht, Juridische Beroepen, Asiel en Migratie en Jeugdbescherming):
02-01-2001 - 22-07-2002
2007-2010 Nebahat Albayrak, geboren op 10 april 1968 te Şarkışla, Turkije.

PvdA
Staatssecretaris van Justitie (Vreemdelingenzaken en TBS-beleid):
22-02-2007 - 23-02-2010
2010-2015 Fredrik Teeven, geboren op 5 augustus 1958 te Haarlem.

VVD, LN, VVD
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Preventie, Personen- en Familierecht, Justitieel Jeugdbeleid, Auteursrecht, Kansspelen en Rechtsbijstand, sinds nov. 2012 ook Asiel en Migratie):
14-10-2010 - 09-03-2015
2015-2017 Klaas Henricus Dominicus Maria Dijkhoff, geboren op 13 januari 1981 te Soltau, Duitsland.

VVD
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Preventie, Personen- en Familierecht, Justitieel Jeugdbeleid, Auteursrecht, Kansspelen en Rechtsbijstand, Asiel en Migratie):
20-03-2015 - 03-10-2017
2017-2019 Markus Gerardus Jozef Harbers, geboren op 19 april 1969 te Ede.

VVD
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Vreemdelingenzaken):
26-10-2017 - 21-05-2019
2019 vacant 21-05-2019 - 11-06-2019
2019- ? Anneke Broekers, geboren Knol, geboren op 23 november 1946 te Leiden.

VVD
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Vreemdelingenzaken):
11-06-2019 - heden

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
1982-1986 Adrianus Ploeg, geboren op 17 april 1927 te Breda en overleden op 5 juli 1994 te Arnhem.

VVD
Staatssecretaris van Landbouw en Visserij (Landinrichting, Beheer Landbouwgronden, Voedselkwaliteit, Dierenwelzijn en Sport en Binnenvisserij, sinds 1984 tevens Visserij):
08-11-1982 - 14-07-1986
1990-1994 Jenö Dzsingisz Gabor, geboren op 14 maart 1940 te Győr, Hongarije.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Natuur- en Landschapsbeheer, Dierenwelzijn en Voedselkwaliteit):
28-09-1990 - 22-08-1994
1998-2002 Geesje Hendrika Faber, geboren op 5 augustus 1952 te 's-Graveland.

PvdA
Staatssecretaris van Landbouw en Visserij (Natuur- en Landschapsbeheer, Visserij en Voedselkwaliteit):
03-08-1998 - 22-07-2002
2002-2003 Berend Jan Odink, geboren op 18 augustus 1944 te Zwolle.

LPF
Staatssecretaris van Landbouw en Visserij (Visserij en Dierenwelzijn):
22-07-2002 - 27-05-2003

Onderwijs, Kunsten, Cultuur en Wetenschap(pen):
1950-1952 Jozef Maria Laurens Theo Cals, geboren op 18 juli 1914 te Roermond en overleden op 30 december 1971 te 's-Gravenhage.

KVP
Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Jeugdvorming, Pers en Radio, Oudheidkunde, Natuurbescherming en Kunsten):
15-03-1950 - 02-09-1952
1953-1957 Anna de Waal, geboren op 25 november 1906 te Culemborg en overleden op 22 maart 1981 te Arnhem.

KVP
Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Middelbaar Onderwijs, Voortgezet Hoger- en Nijverheidsonderwijs):
02-02-1953 - 16-03-1957
1956-1959 René Gijsbertus Antonius Höppener, geboren op 9 juli 1903 te Roermond en overleden op 24 augustus 1983 te Roermond.

KVP
Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Jeugdwerk en Cultuur):
12-11-1956 - 19-05-1959
1959-1963 Ynso Scholten, geboren op 1 februari 1918 te Amsterdam en overleden op 13 juni 1984 te 's-Gravenhage.

CHU
Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Jeugdvorming en Volksontwikkeling, Lichamelijke Opvoeding en Sport, Pers, Radio en TV en Kunsten, Oudheidkunde en Natuurbescherming):
16-06-1959 - 24-07-1963
 
1959-1962 Gerard Carl Stubenrouch, geboren op 8 februari 1918 te Nijmegen en overleden op 22 april 1962 te Breda.

KVP
Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Lager-, Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs, Nijverheidsonderwijs, Sociaalpedagogisch Onderwijs en Vormingswerk Leerplichtvrije Jeugd):
16-06-1959 - 22-04-1962
1962-1963 Hendrikus Hubertus Janssen, geboren op 7 september 1910 te Swalmen en overleden op 3 september 1982 te Schijndel.

KVP
Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Lager-, Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs):
04-06-1962 - 24-07-1963
1963-1971 Johan Hendrik Grosheide, geboren op 6 augustus 1930 te Amsterdam.

ARP/CDA
Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Onderwijsaangelegenheden):
03-09-1963 - 14-04-1965
1963-1965 Louis Josephus Maria van de Laar, geboren op 24 december 1921 te 's-Hertogenbosch en overleden op 25 januari 2004 te Bergen op Zoom.

KVP
Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Jeugdvorming, Bijzonder Jeugdwerk, Volksontwikkeling, Sport, Kunsten en Natuurbescherming):
22-10-1963 - 14-04-1965
1963-1971 Johan Hendrik Grosheide, geboren op 6 augustus 1930 te Amsterdam.

ARP/CDA

Staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen (Lager-, Middelbaar- en Nijverheidsonderwijs, Voorbereiding Wetgeving V.W.O. en Lichamelijke Opvoeding):
14-04-1965 - 06-07-1971
1971-1973 Cornelis Eduardus Schelfhout, geboren op 25 februari 1918 te Sint Jansteen en overleden op 3 maart 1983 te 's-Gravenhage.

KVP
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (Kleuter-, Lager- en Buitengewoon Onderwijs):
28-07-1971 - 11-05-1973
1973-1977 Gerrit Klein, geboren op 4 september 1925 te Den Helder en overleden op 9 december 1998 te Rotterdam.

PvdA
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (Hoger- en Wetenschappelijk Onderwijs):
11-05-1973 - 08-09-1977
1973-1975 Antoon Veerman, geboren op 11 oktober 1916 te Bodegraven en overleden op 19 december 1993 te Lage Mierde.

ARP/CDA
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (Algemeen Voortgezet- en Voorbereidend Onderwijs en Technisch- en Beroepsgericht Onderwijs):
11-05-1973 - 01-09-1975
1975-1977
1978-1981
Klaas de Jong Oebeles zoon, geboren op 27 februari 1926 te Drachten en overleden op 28 februari 2011 te Sneek.

ARP/CDA
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (Algemeen Voortgezet- en Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs en Technisch- en Beroepsgericht Onderwijs):
01-09-1975 - 19-12-1977

Staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen (Voortgezet Onderwijs)
:
04-01-1978 - 11-09-1981
1978-1981
1981-1982
Adrianus Johannes Hermes, geboren op 27 augustus 1929 te Breda en overleden op 31 januari 2002 te Veghel.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (Basisonderwijs en de Verzorgingsstructuur):
09-01-1978 - 09-09-1981
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (Basisonderwijs en de Verzorgingsstructuur):
11-09-1981 - 04-11-1982
1981-1982 Willem Joost Deetman, geboren op 3 april 1945 te 's-Gravenhage.

CHU/CDA
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (Voortgezet Onderwijs):
11-09-1981 - 29-05-1982
1982-1989 Nelly Jeanne Ginjaar, geboren Maas, geboren op 7 mei 1931 te Rotterdam en overleden op 24 april 2012 te Corsica, Frankrijk.

VVD
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (Voortgezet Onderwijs, sinds 1986 ook Basisonderwijs):
05-11-1982 - 07-11-1989
 
1982-1986 Gerard van Leijenhorst, geboren op 11 juni 1928 te Ede en overleden op 28 december 2001 te Garderen.

CHU/CDA
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (Basisonderwijs en de Verzorgingsstructuur):
08-11-1982 - 14-07-1986
1989-1993 Jacques Wallage, geboren op 27 september 1946 te Apeldoorn.

PvdA
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (Basis- en Speciaal Onderwijs en Voortgezet Onderwijs):
07-11-1989 - 09-06-1993
1993 Roeland Jaap in't Veld, geboren op 20 juli 1942 te 's-Gravenhage.

PvdA
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (Secundair- en Hoger Beroepsonderwijs):
09-06-1993 - 18-06-1993
1993-1994 Marius Job Cohen, geboren op 18 oktober 1947 te Haarlem.

PvdA
Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen (Hoger Beroeps- en Wetenschappelijk Onderwijs, Wetenschapsbeleid en Volwasseneneducatie):
02-07-1993 - 22-08-1994
1994-1998 Tine Netelenbos, geboren Koomen, geboren op 15 februari 1944 te Wormerveer.

PvdA
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Basis- en Speciaal Onderwijs en Voortgezet Onderwijs):
22-08-1994 - 03-08-1998
1994-1998 Adrianus Nuis, geboren op 18 juli 1933 te Sliedrecht en overleden op 8 november 2007 te Scheveningen.

D66
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Cultuur-, Kunst- en Mediabeleid, Stelselherziening Hoger Onderwijs en tot maart 1995 Wetenschapsbeleid):
22-08-1994 - 03-08-1998
1998-2002 Karin Yvonne Irene Jansen Adelmund, geboren op 18 maart 1949 te Rotterdam en overleden op 21 oktober 2005 te Amsterdam.

PvdA
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Basis- en Speciaal Onderwijs en Voortgezet Onderwijs):
03-08-1998 - 22-07-2002
1998-2002 Frederick van der Ploeg, geboren op 28 april 1956 te Rotterdam.

PvdA
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Cultuur-, Kunst- en Mediabeleid):
03-08-1998 -
22-07-2002
2002-2003 Cornelis Hubertus Johannes van Leeuwen, geboren op 29 april 1951 te 's-Gravenhage.

LPF
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Cultureel Erfgoed, Kunsten, Media, Letteren, Internationaal Cultuurbeleid en ICT/Kennisnet):
22-07-2002 - 27-05-2003
2002-2003 Annette Dorothea Sophia Nijs, geboren op 16 december 1961 te Waalwijk.

VVD
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(pen) (Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, Hoger Beroepsonderwijs, Wetenschapsbeleid en Studiefinanciering, Internationalisering):
22-07-2002 - 09-06-2004
2003-2006 Medy Catharina van der Laan, geboren op 14 augustus 1968 te Spijkenisse.

D66
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Cultuur en Media):
27-05-2003 - 03-07-2006
2004-2006 Mark Rutte, geboren op 14 februari 1967 te 's-Gravenhage.

VVD
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, Hoger Beroepsonderwijs, Wetenschapsbeleid en Studiefinanciering, Internationalisering):
17-06-2004 - 27-06-2006
2006-2007 Bruno Johannes Bruins, geboren op 10 juli 1963 te Arnhem.

VVD
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Basis- en Speciaal Onderwijs en Voortgezet Onderwijs):
07-07-2006 - 22-02-2007
2007-2010 Sharon Alida Maria Dijksma, geboren op 16 april 1971 te Groningen.

PvdA
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Primair Onderwijs en Kinderopvang):
22-02-2007 - 23-02-2010
2007-2010 Janneke Marlene van Bijsterveldt, geboren Vliegenthart, geboren op 27 juni 1961 te Rotterdam.

CDA
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Voortgezet- en Beroepsonderwijs):
22-02-2007 - 14-10-2010
2010-2012 Halbe Zijlstra, geboren op 21 januari 1969 te Oosterwolde.

VVD
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Hoger Onderwijs, Wetenschap en Kennis, Lerarenbeleid en Cultuur):
14-10-2010 - 05-11-2012
2012- ? Sander Dekker, geboren op 9 februari 1975 te 's-Gravenhage.

VVD
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
05-11-2012 - heden

Oorlog:
1949-1950 Willem Hendrik Fockema Andreae, geboren op 17 juni 1909 te Alkmaar en overleden op 5 juni 1996 te Zutphen.

VVD
Staatssecretaris van Oorlog (Materieel, Organisatie en de Coördinatie van Land- en Luchtmacht):
01-05-1949 - 27-11-1950
1950-1952 Hendricus Cornelis Willem Moorman, geboren op 30 juli 1899 te Roermond en overleden op 5 mei 1971 te 's-Gravenhage.

KVP
Staatssecretaris van Oorlog (Personeelszaken en Algemene Zaken, waaronder Legervorming):
23-10-1950 - 02-09-1952
1951-1958 Ferdinand Jan Kranenburg, geboren op 1 april 1911 te Tiel en overleden op 15 november 1994 te 's-Gravenhage.

VDB/PvdA
Staatssecretaris van Oorlog (Materieelbeleid):
01-06-1951 - 01-06-1958
1958 Meine van Veen, geboren op 18 februari 1893 te Blankenham en overleden op 16 december 1970 te Zuidhorn.

SDAP/PvdA
Staatssecretaris van Oorlog (Personeelsaangelegenheden):
25-10-1958 - 22-12-1958

Sociale Zaken en Volksgezondheid/Werkgelegenheid:
1950-1958 Arie Adriaan van Rhijn, geboren op 23 oktober 1892 te Groningen en overleden op 11 februari 1986 te 's-Gravenhage.

CHU, PvdA
Staatssecretaris van Sociale Zaken (Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid):
15-02-1950 - 15-09-1951
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid):
15-0
9-1951 - 22-12-1958
1950-1953 Pieter Muntendam, geboren op 22 september 1901 te Amsterdam en overleden op 4 oktober 1986 te 's-Gravenhage.

PvdA
Staatssecretaris van Sociale Zaken (Volksgezondheid):
01-04-1950 - 15-09-1951
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Volksgezondheid):
15-09-1951 - 01-10-1953
1959-1963 Bauke Roolvink, geboren op 31 januari 1912 te Wijtgaard en overleden op 25 november 1979 te Baarn.

ARP
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid:
15-06-1959 - 24-07-1963
1963-1967 Aloysius Jan Hubert Bartels, geboren op 19 november 1915 te Venlo en overleden op 16 januari 2002 te Venlo.

KVP
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Volksgezondheid):
03-09-1963 -
05-04-1967
1963-1967 Joseph François Gustave Marie de Meijer, sinds 1974 genaamd Joseph François Gustave Marie August de Meijer, geboren op 3 mei 1915 te Terneuzen en overleden op 23 oktober 2000 te Zeist.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Arbeidsvoorziening en -bescherming, Ondernemingsraden en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie):
15-11-1963 - 05-04-1967
1967-1971 Roelof Johannes Hendrik Kruisinga, geboren op 27 augustus 1922 te Grijpskerk.

CHU/CDA
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Volksgezondheid):
18-04-1967 - 06-07-1971
1971-1973 Jacobus Gijsbert Rietkerk, geboren op 14 december 1927 te Boskoop en overleden op 20 februari 1986 te 's-Gravenhage.

VVD
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Sociale Zekerheid):
28-07-1971 - 23-04-1973
1973-1977 Petrus Joseph Johannes Mertens, geboren op 14 juli 1916 te Heerlen en overleden op 2 augustus 2000 te Oosterhout.

KVP
Staatssecretaris van Sociale Zaken (Sociale Zekerheid):
11-05-1973 - 19-12-1977
1981-1982 Hedwig d'Ancona, geboren op 1 oktober 1937 te 's-Gravenhage.

PvdA
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Emancipatiebeleid, Volwasseneneducatie en Arbeidsomstandigheden):
11-09-1981 - 29-05-1982
1981-1982 Catharina Isabella Dales, geboren op 18 oktober 1931 te Arnhem en overleden op 10 januari 1994 te Utrecht.

PvdA
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Sociale Zekerheid):
11-09-1981 - 29-05-1982
1986-1987
1987-1989
Louw de Graaf, geboren op 12 april 1930 te Kootstertille.

ARP/CDA
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Sociale Zekerheid):
29-05-1982 - 03-02-1987
06-05-1987 - 30-09-1989
1982 Pieter Hendrikus van Zeil, geboren op 3 augustus 1927 te Hillegom en overleden op 9 november 2012 te Heerlen.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsomstandigheden en Onderdelen van het Werkgelegenheidsbeleid)
12-06-1982 - 04-11-1982
1982-1986 Annelien Kappeyne van de Coppello, geboren op 24 oktober 1936 te Oud-Over en overleden op 23 februari 1990 te Leiden.

VVD
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Emancipatie van de Vrouw, Arbeidsomstandigheden en Arbeidsvoorziening voor Bijzondere Groepen):
08-11-1982 - 14-07-1986
1989-1993 Elske ter Veld, geboren op 1 augustus 1944 te Groningen en overleden op 14 mei 2017 te Kortenhoef.

PvdA
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Sociale Zekerheid en Emancipatiebeleid):
07-11-1989 - 04-06-1993
1993-1994 Jacques Wallage, geboren op 27 september 1946 te Apeldoorn.

PvdA
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Sociale Zekerheid en Emancipatiebeleid):
09-06-1993 - 22-08-1994
1994-1996 Robin Lorenz Oscar Linschoten, geboren op 17 oktober 1956 te Ugchelen.

VVD
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Sociale Zekerheid en Arbeidsomstandigheden):
22-08-1994 - 28-06-1996
1996-1998 Franciscus Hendrikus Gerardus de Grave, geboren op 27 juni 1955 te Amsterdam.

VVD
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Sociale Zekerheid en Arbeidsomstandigheden):
02-07-1996 - 03-08-1998
1998-2002 Johannes Hoogervorst, geboren op 19 april 1956 te Haarlem.

VVD
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Sociale Zekerheid en Arbeidsomstandigheden):
03-08-1998 - 22-07-2002
1998-2002 Anna Elisabeth Verstand, geboren Bogaert, geboren op 8 oktober 1949 te Oostburg.

D66
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Beleid ten Aanzien van Arbeid en Zorg en met Emancipatie):
03-08-1998 - 22-07-2002
2002 R. R. Philomena Bijlhout, geboren op 13 november 1957 te Paramaribo, Suriname.

LPF
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Gezins- en Emancipatiezaken):
22-07-2002 - 24-07-2002
2002-2004 Mark Rutte, geboren op 14 februari 1967 te 's-Gravenhage.

VVD
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening, Volksverzekeringen, Pensioenen, Handhaving en Fraudebestrijding en Arbeidsomstandigheden):
22-07-2002 - 17-06-2004
2002-2003 Khee Liang Phoa, geboren op 3 mei 1955 te Rotterdam.

LPF
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Gezins- en Emancipatiezaken):
09-09-2002 - 27-05-2003
1998-2003 Hendrikus Andreas Lambertus van Hoof, geboren op 9 november 1947 te Nijmegen.

VVD
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsmarktbeleid, Arbeidsomstandigheden, Bijstand en Volksverzekeringen en Sociale Werkvoorziening):
17-06-2004 - 22-02-2007
2007-2008 Ahmed Aboutaleb, geboren op 29 augustus 1961 te Beni Sidel, Marokko.

PvdA
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsmarktbeleid, Bijstandsbeleid, Armoedebeleid en Volksverzekeringen):
22-02-2007 - 12-12-2008
2008-2010 Jellejetta Klijnsma, geboren op 8 maart 1957 te Hoogeveen.

PvdA
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsmarktbeleid, Bijstandsbeleid, Armoedebeleid en Volksverzekeringen):
18-12-2008 - 23-02-2010
2010-2012 Paul de Krom, geboren op 10 februari 1963 te Zutphen.

VVD
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
14-10-2010 - 05-11-2012
2012-2017 Jellejetta Klijnsma, geboren op 8 maart 1957 te Hoogeveen.

PvdA
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
05-11-2012 - 26-10-2017
2017-2020 Tamara van Ark, geboren op 11 augustus 1974 te 's-Gravenhage.

VVD
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Participatiewet, Arbeidsomstandigheden en Armoede en Schuldhulpverlening):
26-10-2017 - 09-07-2020
2020- ? Bastiaan van't Wout, geboren op 22 april 1979 te Amersfoort.

VVD
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Participatiewet, Arbeidsomstandigheden en Armoede en Schuldhulpverlening):
09-07-2020 - heden

Verkeer & Waterstaat / Infrastructuur & Milieu
1959-1963 Eildert Geurt Stijkel, geboren op 17 november 1918 te Arnhem en overleden op 1 oktober 1982 te Bilthoven.

VVD
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (Vervoersaangelegenheden):
15-10-1959 - 24-07-1963
1963-1965 Meijer Joseph Keyzer, geboren op 15 oktober 1911 te Venlo en overleden op 16 juli 1983 te 's-Gravenhage.

VVD
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (Goederenvervoer en Internationale Vervoersaangelegenheden):
22-10-1963 - 14-04-1965
1965-1966 Sijbrandus Auke Posthumus, geboren op 29 april 1910 te Franeker en overleden op 25 februari 1987 te Nootdorp.

PvdA
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (Goederenvervoer, Internationale Vervoersaangelegenheden en Internationale Energiezaken):
05-05-1965 - 22-11-1966
1966-1967 Leo de Block, geboren op 14 augustus 1904 te 's-Gravenhage en overleden op 4 januari 1988 te 's-Gravenhage.

KVP
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (Internationale Vervoersaangelegenheden):
22-11-1966 - 05-04-1967
1967-1971 Meijer Joseph Keyzer, geboren op 15 oktober 1911 te Venlo en overleden op 16 juli 1983 te 's-Gravenhage.

VVD
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (Luchtvaart, Scheepvaart en Goederenvervoer):
18-04-1967 - 06-07-1971
1971-1973 Roelof Johannes Hendrik Kruisinga, geboren op 27 augustus 1922 te Grijpskerk.

CHU/CDA
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (Vervoersaangelegenheden en Beheersing Lucht- en Waterverontreiniging, sinds 01-06-1972 PTT-zaken):
28-07-1971 - 20-03-1973
1973-1977 Michel Henricus Maria van Hulten, geboren op 9 maart 1930 te Jakarta, Indonesië.

KVP, PPR, D66, GroenLinks, PvdA, 50Plus
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (Aangelegenheden betreffende PTT en Vervoerszaken):
11-05-1973 - 19-12-1977
1977-1981 Neelie Smit, geboren Kroes, geboren op 19 juli 1941 te Rotterdam.

VVD
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (Aangelegenheden betreffende PTT en Vervoerszaken):
28-12-1977 - 11-09-1981
1981-1982 Jacobus Cornelus Theresia van der Doef, geboren op 9 april 1934 te Doorn.

PvdA
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (Aangelegenheden betreffende PTT en Vervoerszaken):
11-09-1981 - 29-05-1982
1982-1986 Jaap Frederik Scherpenhuizen, geboren op 18 april 1934 te Groningen en overleden op 2 september 2012 te Aduarderzijl.

VVD
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (Aangelegenheden betreffende PTT, Het KNMI, Verkeersveiligheid en Goederenvervoer):
08-11-1982 - 14-07-1986
1998-2002 Jeanne Monique de Vries, geboren op 16 augustus 1947 te's-Gravenhage.

VVD
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (Telecommunicatie en Post en Natte Waterstaat):
03-08-1998 - 22-07-2002
2002-2007 Melanie Henriëtte Schultz van Haegen, geboren Maas Geesteranus, geboren op 28 juni 1870 te Laag-Soeren.

VVD
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (Luchtvaart, Water, Scheepvaart en de Milieu wetgeving Scheepvaart en het KNMI, sinds 27-05-2003 ook Aangelegenheden inzake de Spoorwegen):
22-07-2002 - 22-02-2007
2007-2010 Johanna Catharina Huizinga, geboren Heringa, geboren op 16 februari 1960 te Wouterswoude.

RPF, ChristenUnie
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (Water, Binnen- en Zeevaart, Dijken en Decentraal Openbaar Vervoer):
22-02-2007 - 23-02-2010
 
2010-2012 Johannes Jan Atsma, geboren op 6 juli 1956 te Surhuisterveen.

CDA
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (Waterbeleid, Milieu en Luchtvaart):
14-10-2010 - 05-11-2012
2012-2015 Wilma Jacqueline Mansveld, geboren op 11 september 1962 te Hilversum.

PvdA
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (Milieu, Luchtvaart en Openbaar Vervoer):
05-11-2012 - 28-10-2015
2015-2017 Sharon Alida Maria Dijksma, geboren op 16 april 1971 te Groningen.

PvdA
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (Milieu, Luchtvaart en Openbaar Vervoer):
03-11-2015 - 26-10-2017
2017-2019
2020- ?
Stientje van Veldhoven, geboren van der Meer, geboren op 22 juni 1973 te Utrecht.

D66
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (Milieu (niet-klimaat),  Openbaar Vervoer en Spoor, KNMI en Bodem):
26-10-2017 - 01-11-2019
14-04-2020 - heden

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieubeheer
1971-1973 Karel Werner Buck, geboren op 19 juli 1925 te Kerkrade en overleden op 9 oktober 2010 te Maastricht.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Stadsvernieuwing):
17-08-1971 - 11-05-1973
1973-1977 Johannes Lodewijk Nicolaas Schaefer, geboren op 16 maart 1940 te Amsterdam en overleden op 30 januari 1994 te Amsterdam.

CPN, PvdA.
Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Stadsvernieuwing):
11-05-1973 - 08-09-1977
1973-1977 Marcel Parcival Arthur van Dam, geboren op 30 januari 1938 te Utrecht.

KVP, PvdA
Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Planning en Huisvesting van Mensen met bijzondere Woonbehoefte en Bescherming van Huurders en Kopers):
11-05-1973 - 08-09-1977
1977-1981 Gerardus Philippus Brokx, geboren op 22 juli 1933 te Oosterhout en overleden op 11 januari 2002 te Tilburg.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Volkshuisvesting):
28-12-1977 - 11-09-1981
1981-1982 Sijbrigje Langedijk, geboren de Jong, geboren op 28 augustus 1940 te Breda.

PvdA
Staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Ruimtelijke Ordening, Democratisering van het Woningbeheer, Woonwagenbeleid en Huisvesting Gehandicapten):
11-09-1981 - 29-05-1982
1982-1986 Gerardus Philippus Brokx, geboren op 22 juli 1933 te Oosterhout en overleden op 11 januari 2002 te Tilburg.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Volkshuisvesting):
05-11-1982 - 23-10-1986
1986-1994 Enneüs Heerma, geboren op 23 december 1944 te Rijperkerk en overleden op 1 maart 1999 te Amsterdam.

ARP/CDA
Staatssecretaris van Economische Zaken (Buitenlandse Handel):
17-07-1986 - 27-10-1986
Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Volkshuisvesting):
27-10-1986 - 22-08-1994
1994-1998 Dirk Krijn Johannes Tommel, geboren op 18 april 1942 te Amersfoort.

D66
Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Volkshuisvesting, waaronder Aspecten als Duurzaam Bouwen en Bodemsanering en met het Locatiebeleid):
22-08-1994 - 03-08-1998
1998-2002 Johannes Wijnandus Remkes, geboren op 15 juni 1951 te Zuidbroek.

VVD
Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Volkshuisvesting en Stedenbeleid):
03-08-1998 - 22-07-2002
2002-2007 Petrus Leonardus Bastiaan Antonius van Geel, geboren op 8 april 1951 te Valkenswaard.

CDA
Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Milieu en Duurzaamheid):
22-07-2002 - 22-02-2007
 

Welzijn, Volksgezondheid en Milieuhygiëne/Sport/Cultuur:
1973-1977 Josephus Petronella Maria Hendriks, geboren op 4 maart 1923 te Sint-Oedenrode en overleden op 5 september 2001 te Tilburg.

KVP/CDA
Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (Volksgezondheid):
11-05-1973 - 19-12-1977
1978-1981 Elizabeth Veder, geboren Smit, geboren op 9 augustus 1921 te Kinderdijk.

VVD
Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (Volksgezondheid):
03-01-1978 - 11-09-1981
1981-1982 Jozina Johanna Lambers, geboren Hacquebard, geboren op 12 maart 1946 te Deventer en overleden op 12 mei 2014 te Roden.

D66
Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (Milieuhygiëne):
11-09-1981 - 04-11-1982
1982-1986 Johannes Piet van der Reijden, geboren op 7 januari 1927 te Leiden en overleden op 3 februari 2006 te Nieuwegein.

CHU/CDA
Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Volksgezondheid, Sport, Maatschappelijke Dienstverlening en Verzetsdeelnemers):
05-11-1982 - 14-07-1986
1986-1989 Dirk Jan Dignus Dees, geboren op 13 december 1944 te Oostburg .

VVD
Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Volksgezondheid, Sport en Maatschappelijke Dienstverlening):
14-07-1986 - 07-11-1989
1989-1994 Henri Johan Simons, geboren op 20 december 1947 te Witmarsum en overleden op 27 maart 2019 te Renesse.

PvdA
Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Volks-gezondheid en Gehandicaptenbeleid):
07-11-1989 -
26-02-1994
1994-1998 Erica Georgine Terpstra, geboren op 26 mei 1943 te 's-Gravenhage.

VVD
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Welzijn, Gehandicapten-, Jeugd- en Ouderenbeleid, Minderheden en Sport):
22-08-1994 - 03-08-1998
1998-2002 Anne Margot Vliegenthart, geboren op 18 juli 1958 te Utrecht.

PvdA
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Welzijn, Gehandicapten-, Jeugd- en Ouderenbeleid, Verpleging en Verzorging en Sport):
03-08-1998 - 22-07-2002
2002-2007 Clementia Ignatia Johanna Maria Ross, geboren van Dorp, geboren op 27 augustus 1957 te Delft.

CDA
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Welzijn, Gehandicapten-, Jeugd- en Ouderenbeleid, Sociaal Beleid, Oorlogsgetroffenen, Medische Ethiek, Biotechnologie en Sport):
22-07-2002 - 22-02-2007
2007-2010 Mariëtte Bussemaker, geboren op 15 januari 1961 te Capelle aan den IJssel.

PvdA
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling, Verpleging en Verzorging,  Ouderenbeleid, Sporten en Medisch-Ethische Vraagstukken):
22-0
2-2007 - 23-10-2010
2010-2012 Marie Louise Lydia Elizabeth Veldhuijzen van Zanten, geboren Hyllner, geboren op 29 september 1953 te Göteborg, Zweden.

CDA
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling, AWBZ, Verpleging en Verzorging,  Zorg, Ouderenbeleid, Jeugdbeleid en Biotechnologie):
14-10-2010 - 05-11-2012
2012-2017 Maarten Johannes van Rijn, geboren op 7 februari 1956 te Rotterdam.

PvdA
Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Sport:
05-11-2012 - 26-10-2017
2017- ? Paulus Blokhuis, geboren op 14 november 1963 te Zuidhorn.

ChristenUnie
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (GGZ, Maatschappelijke Diensttijd en Gezondheidsbevordering):
26-10-2017 - heden