Madagaskar
Antananarivo

Republiek Madagaskar
MDG
locatie
staatshoofden
regeringsleiders kaart

bestuurlijke indeling
Madagaskar bestaat bestuurlijk uit 22 regio's, hieronder weergegeven met hun hoofdsteden:
  1. Alaotra-Mangoro - Ambatondrazaka   9. Atsinanana - Taomasina 16. Itasy - Miarinarivo
  2. Amoron'i Mania - Ambositra 10. Betsiboka - Maevatanana 17. Melaky - Maintirano
  3. Analamanga - Antananarivo-Renivohitra 11. Boeny - Mahajanga 18. Menabe - Morondava
  4. Analanjirofo - Fenerive-Est 12. Bongolava - Tsiroanomandidy 19. Sava - Sambava
  5. Androy - Ambovombe Androy 13. Diana - Antsiranana 20. Sofía - Antsohihy
  6. Anosy - Taolagnaro 14. Haute Matsiatra - Fianarantsoa 21. Vakinankaratra - Antsirabe
  7. Atsimo-Andrefana -Toliara 15. Ihorombe - Ihosy 22. Vatovavy-Fitovinany - Manakara
  8. Atsimo-Atsinanana - Farafangana