392 Japan - Tōkyō
日本国 -

日本国 (Japan)

 JP - JPN  
locatie
staatshoofden kaart

LEGENDARISCH KEIZERRIJK: 11 FEBRUARI 660 VOOR CHRISTUS
KEIZERRIJK JAPAN: 22 JANUARI 646 NA CHRISTUS


Het moderne Japan kent sinds 1868 een president van de regering, daarna een interim hoogste minister, vanaf 1871 een kanselier van het rijk en sinds 1885 een premier:

1868 Taruhito Arisugawa (1835-1896)

1868-1871

Sanetomi Sanjō (1837-1891)
1868-1869 (2x) Tomomi Iwakura (1825-1883)

1871-1885

Sanetomi Sanjō (1837-1891)

1885-1888

Hirobumi Itō (1841-1909)
1888-1889 Kiyotaka Kuroda (1840-1900)
1889 Sanetomi Sanjō (1837-1891)
1889-1891 Aritomo Yamagata (1838-1922)
1891-1892 Masayoshi Matsukata (1835-1924)
1892-1896 Hirobumi Itō (1841-1909)
1896 Kiyotaka Kuroda (1840-1900)
1896-1898 Masayoshi Matsukata (1835-1924)
1898 Hirobumi Itō (1841-1909)
1898 Shigenobu Ōkuma (1838-1922)
1898-1900 Aritomo Yamagata (1838-1922)
1900-1901 Hirobumi Itō (1841-1909)
1901 Kinmochi Saionji (1849-1940)
1901-1906 Tarō Katsura (1848-1913)
1906-1908 Kinmochi Saionji (1849-1940)
1908-1911 Tarō Katsura (1848-1913)
1911-1912 Kinmochi Saionji (1849-1940)
1912-1913 Tarō Katsura (1848-1913)
1913-1914 Gonnohyōe Yamamoto (1852-1933)
1914-1916 Shigenobu Ōkuma (1838-1922)
1916-1918 Masatake Terauchi (1852-1919)
1918-1921 Takashi Hara (1856-1921)
1921 Kōsai Uchida (1865-1936)
1921-1922 Korekiyo Takahashi (1854-1936)
1922-1923 Tomosaburōe Katō (1859-1923)
1923 Kōsai Uchida (1865-1936)
1923-1924 Gonnohyōe Yamamoto (1852-1933)
1924 Keigo Kiyoura (1850-1942)
1924-1926 Takaaki Katō (1860-1926)
1926-1927 Reijirō Wakatsuki (1866-1949)
1927-1929 Giichi Tanaka (1863-1929)
1929-1931 Osachi Hamaguchi (1870-1931)
1930-1931 Kijūrō Shidehara (1872-1951)
1931 Osachi Hamaguchi (1870-1931)
1931 Reijirō Wakatsuki (1866-1949)
1931-1932 Tsuyoshi Inukai (1855-1932)
1932 Korekiyo Takahashi (1854-1936)
1932-1934 Makoto Saitō (1858-1936)
1934-1936 Keisuke Okada (1862-1952)
1936 Fumio Gotō (1884-1980)
1936-1937 Kōki Hirota (1878-1948)
1937 Senjō Hayashi (1876-1943)
1937-1939 Fumimaro Konoe (1891-1945)
1939 Kiichirō Hiranuma (1867-1952)
1939-1940 Nobuyuki Abe (1875-1953)
1940 Mitsumasa Yonai (1880-1948)
1940-1941 Fumimaro Konoe (1891-1945)
1941-1944 Hideki Tōjō (1884-1948)
1944-1945 Kuniaki Koiso (1880-1950)
1945 Kantarō Suzuki (1867-1948)
1945 Naruhiko Higashikuni (1887-1990)
1945-1946 Kijūrō Shidehara (1872-1951)
1946-1947 Shigeru Yoshida (1878-1967)
1947-1948 Tetsu Katayama (1887-1978)
1948 Hitoshi Ashida (1887-1959)
1948-1954 Shigeru Yoshida (1878-1967)
1954-1956 Ichirō Hatoyama (1883-1959)
1956-1957 Tanzan Ishibashi (1885-1973)
1957-1960 Nobusuke Kishi (1896-1987)
1960-1964 Hayato Ikeda (1899-1965)
1964-1972 Eisaku Satō (1901-1975)
1972-1974 Kakuei Tanaka (1918-1993)
1974-1976 Takeo Miki (1907-1988)
1976-1978 Takeo Fukuda (1905-1995)
1978-1980 Masayoshi Ōhira (1910-1980)
1980 Masayoshi Itō (1913-1994)
1980-1982 Zenkō Suzuki (1911-2004)
1982-1987 Yasuhiro Nakasone (1918-2019)
1987-1989 Noboru Takeshita (1924-2000)
1989 Sōsuke Uno (1922-1998)
1989-1991 Toshiki Kaifu (1931)
1991-1993 Kiichi Miyazawa (1919-2007)
1993-1994 Morihiro Hosokawa (1938)
1994 Tsutomu Hata (1935-2017)
1994-1996 Tomiichi Murayama (1924)
1996-1998 Ryutaro Hashimoto (1937-2006)
1998-2000 Keizō Obuchi (1937-2000)
2000 Mikio Aoki (1934)
2000-2001 Yoshirō Mori (1937)
2001-2006 Jun'ichirō Koizumi (1942)
2006-2007 Shinzō Abe (1954)
2007-2008 Yasuo Fukuda (1936)
2008-2009 Tarō Asō (1940)
2009-2010 Yukio Hatoyama (1947)
2010-2011 Naoto Kan (1946)
2011-2012 Yushihiko Noda (1957)
2012-2020 Shinzō Abe (1954)
2020- ? Yoshihide Suga (1948)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding  na(a)m(en), geboorte- en overlijdensgegevens en evt. partij titel en regeerperiode  
Prins Taruhito Arisugawa, geboren Taruhito-Shinno Arisugawa-no-miya, geboren op 17 maart 1835 te Kyōto en overleden op 15 januari 1895 te Kōbe.

Partijloos

Hij maakte deel uit van de keizerlijke familie.
President van de Regering (Sōsai):
01-01-1868 - 11-06-1868
Hertog Sanetomi Sanjō, geboren op 13 maart 1837 te Kyōto en overleden op 28 februari 1891 te Tōkyō.

Partijloos
Interim Hoogste Minister (U Daijin):
11-06-1868 - 15-08-1871
Kanselier van het Rijk (Daijin):
15-08-1871 - 22-12-1885
Interim Premier:
25-10-1889 - 24-12-1889
Tomomi Iwakura, geboren Tomomi Horikawa, geboren op 26 oktober 1825 te Kyōto en overleden op 20 juli 1883 te Tōkyō.

Partijloos
Interim Hoogste Minister (U Daijin):
11-06-1868 - 13-06-1868
15-06-1868 - 27-02-1869
Markies Hirobumi Itō, geboren Risuke Hayashi, later hernoemd Shunsuke Itō, gebruikte in zijn jeugd ook de voornamen Hirofumi en Hakubun, geboren op 16 oktober 1841 te Tsukari en overleden op 26 oktober 1909 te Harbin, China.

Partijloos, later FC
Premier:
22-12-1885 - 30-04-1888
08-08-1892 - 31-08-1896
12-01-1898 - 30-06-1898
19-10-1900 - 10-05-1901
Graaf Kiyotaka Kuroda, ook Ryōsuke Kuroda, geboren op 9 november 1840 te Shinyashi tōri-Chō en overleden op 23 augustus 1900 te Tōkyō.

Partijloos
Premier:
30-04-1888 - 25-10-1889
Interim Premier:
31-08-1896 - 18-09-1896
Hertog Aritomo Yamagata, ook Kyōsuke Yamagata, geboren op 14 juni 1838 te Kawashima en overleden op 1 februari 1922 te Odawara.

Partijloos
Premier:
24-12-1889 - 06-05-1891
08-11-1898 - 19-10-1900
Hertog Masayoshi Matsukata, geboren op 25 februari 1835 te Kagoshima en overleden op 2 juli 1924 te Tōkyō.

Partijloos
Premier:
06-05-1891 - 08-08-1892
18-09-1896 - 12-01-1898
Markies Shigenobu Ōkuma, geboren Shigenobu Hachitarō, geboren op 11 maart 1838 te Saga en overleden op 10 januari 1922 te Tōkyō.

Conservatief, later CN
Premier:
30-06-1898 - 08-11-1898
16-04-1914 - 09-10-1916
Hertog Kinmochi Saionji, geboren Saionji Tokudaiji, geboren op 23 oktober 1849 te Kyōto en overleden op 24 november 1940 te Okitsu.

FC
Interim Premier:
10-05-1901 - 02-06-1901
Premier:
07-01-1906 - 14-07-1908
30-08-1911 - 21-12-1912
Hertog Tarō Katsura, geboren op 4 januari 1848 te Hagi en overleden op 10 oktober 1913 te Tōkyō.

Partijloos, later CA
Premier:
02-06-1901 - 07-01-1906
14-07-1908 - 30-08-1911
21-12-1912 - 20-02-1913
Graaf Gonnohyōe Yamamoto, ook Gonnobee Yamamoto, geboren op 26 november 1852 te Kagoshima en overleden op 8 december 1933 te Tōkyō.

Militair
Premier:
20-02-1913 - 16-04-1914
02-09-1923 - 07-01-1924
Graaf Masatake Terauchi, geboren op 5 februari 1852 te Hagi en overleden op 3 november 1919 te Tōkyō.

Militair
Premier:
09-10-1916 - 29-09-1918
Takashi Hara, ook Kei Hara, geboren op 9 februari 1856 te Morioka en vermoord op 4 november 1921 te Tōkyō.

FC
Premier:
29-09-1918 - 04-11-1921
Graaf Kōsai Uchida, ook Yasuya Uchida, geboren op 17 november 1865 te Yatsushiro en overleden op 12 maart 1936 te Tōkyō.

Partijloos
Interim Premier:
04-11-1921 - 13-11-1921
24-08-1923 - 02-09-1923
Korekiyo Takahashi, geboren op 27 juli 1854 te Edo en overleden op 26 februari 1936 te Tōkyō.

FC
Premier:
13-11-1921 - 12-06-1922
Interim Premier:
15-05-1932 - 26-05-1932
Tomosaburō Katō, geboren op 22 februari 1861 te Hiroshima en overleden op 24 augustus 1923 te Tōkyō.

Militair
Premier:
12-06-1922 - 24-08-1923
Burggraaf Keigo Kiyoura, geboren Fujaku Ōkubo, geboren op 14 februari 1850 te Yamaga en overleden op 5 november 1942 te Tōkyō.

Partijloos
Premier:
07-01-1924 - 11-06-1924
Baron Takaaki Katō, ook Kōmei Katō, geboren Sokichi Hattori, geboren op 3 januari 1860 te Aisai en overleden op 28 januari 1926 te Tōkyō.

Conservatief
Premier:
11-06-1924 - 28-01-1926
Reijirō Wakatsuki, geboren op 21 maart 1866 te Matsue en overleden op 20 november 1949 te Tōkyō.

Conservatief, later CD
Interim Premier:
28-01-1926 - 30-01-1926
Premier:
30-01-1926 - 20-04-1927
14-04-1931 - 13-12-1931
Baron Giichi Tanaka, geboren op 22 juni 1864 te Hagi en overleden op 29 september 1929 te Tōkyō.

FC
Premier:
20-04-1927 - 02-07-1929
Osachi Hamaguchi, ook Yūkō Hamaguchi, geboren Osachi Minaguchi, geboren op 1 april 1870 te Kōchi en overleden op 26 augustus 1931 te Tōkyō.

CD
Premier:
02-07-1929 - 14-11-1930
10-03-1931 - 14-04-1931
Baron Kijūrō Shidehara, geboren op 13 september 1872 te Kadoma en overleden op 10 maart 1951 te Tōkyō.

Partijloos
Interim Premier:
14-11-1930 - 10-03-1931
Premier:
09-10-1945 - 22-05-1946
Tsuyoshi Inukai, geboren op 20 april 1855 te Okayama en vermoord op 15 mei 1932 te Tōkyō.

FC
Premier:
13-12-1931 - 15-05-1932
Burggraaf Makoto Saitō, geboren op 27 oktober 1858 te Mizusawa en overleden op 26 februari 1936 te Tōkyō.

Militair
Premier:
26-05-1932 - 08-07-1934
Keisuke Okada, geboren op 20 januari 1868 te Fukui en overleden op 7 oktober 1952 te Tōkyō.

Militair
Premier:
08-07-1934 - 26-02-1936
29-02-1936 - 09-03-1936
Fumio Gotō, geboren op 7 maart 1884 te Ōita en overleden op 1 mei 1980.

IRAA
Interim Premier:
26-02-1926 - 29-02-1936
Kōki Hirota, geboren op 14 februari 1878 te Chūō-ku en geëxecuteerd op 23 december 1948 te Tōkyō.

Partijloos
Premier:
09-03-1936 - 02-02-1937
Senjūrō Hayashi, geboren op 23 februari 1876 te Kanazawa en overleden op 4 februari 1943 te Tōkyō.

Militair
Premier:
02-02-1937 - 04-06-1937
Hertog Fumimaro Konoe, geboren op 12 oktober 1891 te Tōkyō en overleden op 16 december 1945 te Tōkyō.

Partijloos, later IRAA
Premier:
04-06-1937 - 05-01-1939
22-07-1940 - 18-10-1941
Baron Kiichirō Hiranuma, geboren op 28 september 1867 te Tsuyama en overleden op 22 augustus 1952 te Tōkyō.

Partijloos
Premier:
05-01-1939 - 30-08-1939
Nobuyuki Abe, geboren op 24 september 1875 te Kanazawa en overleden op 7 september 1953 te Tōkyō.

Militair
Premier:
30-08-1939 - 16-01-1940
Mitsumasa Yonai, geboren op 2 maart 1880 te Morioka en overleden op 20 april 1948 te Tōkyō.

Militair
Premier:
16-01-1940 -22-07-1940
Hideki Tōjō, geboren op 30 december 1884 te Hamachi en geëxecuteerd op 23 december 1948 te Tōkyō.

Militair, later IRAA
Premier:
17-10-1941 - 22-07-1944
Kuniaki Koiso, geboren op 22 maart 1880 te Utsunomiya en overleden op 3 november 1950 te Tōkyō.

Militair
Premier:
22-07-1944 - 07-04-1945
Baron Kantarō Suzuki, geboren op 18 januari 1868 te Kuze en overleden op 17 april 1948 te Noda.

Militair, later IRAA
Premier:
07-04-1945 - 17-08-1945
Prins Naruhiko Higashikuni, geboren Naruhiko Ō Higashikuni-no-miya, geboren op 3 december 1887 te Kyōto en overleden op 20 januari 1990 te Tōkyō.

Militair

Hij maakte deel uit van de keizerlijke familie, hij werd ruim 102(!) jaar oud.
Premier:
17-08-1945 - 09-10-1945
Shigeru Yoshida, geboren op 22 september 1878 te Yokosuka en overleden op 20 oktober 1967 te Tōkyō.

Liberaal
Premier:
22-05-1946 - 24-05-1947
15-10-1948 - 10-12-1954
Tetsu Katayama, geboren op 28 juli 1887 te Tanabe en overleden op 30 mei 1978 te Fujisawa.

JNP
Premier:
24-05-1947 - 10-03-1948
Hitoshi Ashida, geboren op 15 november 1887 te Fukuchiyama en overleden op 20 juni 1959 te Tōkyō.

Democraat
Premier:
10-03-1948 - 15-10-1948
Ichirō Hatoyama, geboren op 1 januari 1883 te Tōkyō en overleden op 7 maart 1959 te Tōkyō.

JD, sinds 1955 LDP
Premier:
10-12-1954 - 23-12-1956
Tanzan Ishibashi, geboren Seizō Sugita, geboren op 25 september 1884 te Tōkyō en overleden op 25 april 1973 te Tōkyō.

LDP
Premier:
23-12-1956 - 31-01-1957
Nobusuke Kishi, geboren Nobusuke Satō, geboren op 13 november 1896 te Tabuse en overleden op 7 augustus 1987 te Tōkyō.

LDP
Interim Premier:
31-01-1957 - 25-02-1957
Premier:
25-02-1957 - 19-07-1960
Hayato Ikeda, geboren op 3 december 1899 te Takehara en overleden op 13 augustus 1965 te Tōkyō.

LDP
Premier:
19-07-1960 - 09-11-1964
Eisaku Satō, geboren op 27 maart 1901 te Tabuse en overleden op 3 juni 1975 te Tōkyō.

LDP
Premier:
09-11-1964 - 07-07-1972
Kakuei Tanaka, geboren op 4 mei 1918 te Nishiyama en overleden op 16 december 1993 te Minato.

LDP
Premier:
07-07-1972 - 09-12-1974
Takeo Miki, geboren op 17 maart 1907 te Awa en overleden op 4 november 1988 te Tōkyō.

LDP
Premier:
09-12-1974 - 24-12-1976
Takeo Fukuda, geboren op 14 januari 1905 te Takasaki en overleden op 5 juli 1995 te Tōkyō.

LDP
Premier:
24-12-1976 - 07-12-1978
Masayoshi Ōhira, geboren op 12 maart 1910 te Kan'onji en overleden op 12 juni 1980 te Tōkyō.

LDP
Premier:
07-12-1978 - 12-06-1980
Masayoshi Itō, geboren op 15 december 1913 te Fukushima en overleden op 21 mei 1994 te Tōkyō.

LDP
Interim Premier:
12-06-1980 - 17-07-1980
Zenkō Suzuki, geboren op 11 januari 1911 te Yamada en overlden op 19 juli 2004 te Tōkyō.

LDP
Premier:
17-07-1980 - 27-11-1982
Yasuhiro Nakasone, geboren op 27 mei 1918 te Takasaki en overleden op 29 november 2019 te Tōkyō.

LDP
Premier:
27-11-1982 - 06-11-1987
Noboru Takeshita, geboren op 26 februari 1924 te Unnan en overleden op 19 juni 2000 te Kamo.

LDP
Premier:
06-11-1987 - 03-06-1989
Sōsuke Uno, geboren op 27 augustus 1922 te Moriyama en overleden op 19 mei 1998 te Moriyama.

LDP
Premier:
03-06-1989 - 10-08-1989
Toshiki Kaifu, geboren op 2 januari 1931 te Nagoya.

LDP
Premier:
10-08-1989 - 05-11-1991
Kiichi Miyazawa, geboren op 8 oktober 1919 te Fukuyama en overleden op 28 juni 2007 te Tōkyō.

LDP
Premier:
05-11-1991 - 09-08-1993
Morihiro Hosokawa, geboren op 14 januari 1938 te Tōkyō.

JNP
Premier:
09-08-1993 - 28-04-1994
Tsutomu Hata, geboren op 24 augustus 1935 te Tōkyō en overleden op 28 augustus 2017 te Tōkyō.

JRP
Premier:
28-04-1994 - 30-06-1994
Tomiichi Murayama, geboren op 3 maart 1924 te Ōita.

SDP
Premier:
30-06-1994 - 11-01-1996
Ryutaro Hashimoto, geboren op 29 juli 1937 te Sōja en overleden op 1 juli 2006 te Tōkyō.

LDP
Premier:
11-01-1996 - 30-07-1998
Keizō Obuchi, geboren op 25 juni 1937 te Nakanojō en overleden op 14 mei 2000 te Tōkyō.

LDP
Premier:
30-07-1998 - 05-04-2000
Mikio Aoki, geboren op 8 juni 1934 te Izumo.

LDP
Interim Premier:
05-04-2000 - 05-04-2000
Yoshirō Mori, geboren op 14 juli 1937 te Nomi.

LDP
Premier:
05-04-2000 - 26-04-2001
Jun'ichirō Koizumi, geboren op 8 januari 1942 te Yokosuka.

LDP
Premier:
26-04-2001 - 26-09-2006
Shinzō Abe, geboren op 21 september 1954 te Nagato.

LDP
Premier:
26-09-2006 - 26-09-2007
26-12-2012 - 16-09-2020
Yasuo Fukuda, geboren op 16 juli 1936 te Takasaki.

LDP
Premier:
26-09-2007 - 24-09-2008
Tarō Asō, geboren op 20 september 1940 te Iisuka.

LDP
Premier:
24-09-2008 - 16-09-2009
Yukio Hatoyama, geboren op 11 februari 1947 te Bunkyō.

DPJ
Premier:
16-09-2009 - 08-06-2010
Naoto Kan, geboren op 10 oktober 1946 te Ube.

DPJ
Premier:
08-06-2010 - 02-09-2011
Yoshihiko Noda, geboren op 20 mei 1957 te Funabashi.

DPJ
Premier:
02-09-2011 - 26-12-2012
Yoshihide Suga, geboren op 6 december 1948 te Yuzawa.

LDP
Premier:
16-09-2020 - heden