Email mij
staatshoofden, regerings- en andere leiders van alle landen ter wereld.
aanvullingen en/of verbeteringen zijn van harte welkom ...
heads of state, government and other leaders of all countries in the world.
additions and/or improvements are most welcome ...
Opgedragen aan Anton Schotman (1954 - 2016), mijn toegewijde vriend, kenner en verzamelaar van informatie over wereldleiders: R.I.P.

Dedicated to Anton Schotman (1954 - 2016), my committed friend, specialist en collector of information concerning world leaders: R.I.P.
BIJGEWERKT TOT/LAST UPDATE:

22  AUGUSTUS  2023
09-10-2022 : RUIM 22.000 AFBEELDINGEN GEPLAATST VAN LEIDERS, VLAGGEN, WAPENS EN KAARTEN!                 13-12-2020 : SITE 15 JAAR ONLINE!                 13-12-2015 : SITE 10 JAAR ONLINE!                 13-12-2010 : SITE 5 JAAR ONLINE!                 12-10-2009 : ALLE LANDEN OP DE SITE!                 10-11-2007 : START NIEUWE LAY-OUT!                 13-12-2005 : NEDERLAND, BELGIË EN VERENIGDE STATEN ALS EERSTE 3 LANDEN ONLINE GEZET.
THE NETHERLANDS, BELGIUM AND THE USA POSTED AS THE FIRST 3 NATIONS ON THE SITE : 13-12-2005                 START OF A NEW LAY-OUT! : 10-11-2007                 ALL COUNTRIES ON THE SITE! : 12-10-2009                 SITE 5 YEARS ONLINE! : 13-12-2010                 SITE 10 YEARS ONLINE! : 13-12-2015                 SITE 15 YEARS ONLINE! : 13-12-2020                 MORE THAN 22,000 IMAGES POSTED FROM RULERS, FLAGS, COATS OF ARMS AND MAPS! : 09-10-2022
!!! S P O N S O R I N G   G E V R A A G D !!!

Al ruim 15 jaar wordt deze website zonder winstoogmerk gemaakt. Het eerste jaar bedroegen de kosten ongeveer € 19,95 per jaar! In deze beginfase een goedkope tijdsbesteding, maar vooral een fantastische hobby. De laatste jaren rijzen de kosten van webhosting echter de pan uit (hosting, prijsverhogingen, SSL, ...). Het delen van dit levenswerk wordt stilaan onbetaalbaar voor de ontwikkelaar.
Hoewel ik de site graag reclamevrij wilde houden, ben ik genoodzaakt toch sponsoring, d.m.v. banners, toe te laten in de ruimte waar deze tekst staat. Niet uit winstbejag, maar om de noodzakelijke kosten te kunnen ophoesten!

Reacties over bedragen en banners graag via de email button linksboven.
 
!!! S P O N S O R S H I P   R E Q U E S T E D !!!

This website has been made on a non-profit basis for over 15 years. The first year the costs were about € 19.95 per year! In this initial phase a cheap pastime, but above all a fantastic hobby. In recent years, however, the costs of web hosting have skyrocketed (hosting, price increases, SSL, ...). Sharing this life's work is gradually becoming unaffordable for the developer.
Although I wanted to keep the site ad-free, I am forced to sponsor anyway, through banners, in the space where this text appears. Not for profit, but to be able to cover the necessary costs!

Please send comments about amounts and banners via the email button at the top left.